Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2016-2020

 

Skład Prezydium:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK - Politechnika Krakowska

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI - Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI - Politechnika Świętokrzyska

Członkowie PAN:

czł. koresp. PAN Józef GŁOMB - Politechnika Śląska
czł. koresp. PAN Jerzy LIS - Akademia Górniczo-Hutnicza
czł. koresp. PAN Zenon WASZCZYSZYN

Sekretarz naukowy:

Prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA - Politechnika Warszawska