Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2020–2023

 

Skład Prezydium

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK – Politechnika Krakowska

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI – Politechnika Świętokrzyska

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI – Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA – Politechnika Warszawska

Sekretarz naukowy:

Prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ – Politechnika Warszawska