Prezydium Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020 

Prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI (czlonek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Marian GWOŹDŹ – wiceprzewodniczący
Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Aeksander KOZŁOWSKI – wiceprzewodniczący
Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Ewa SUPERNAK – sekretarz
Politechnika Gdańska

Prezydium Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN
w kadencji 2011-2014


Prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew JANKOWSKI – członek prezydium
Prof. dr hab. inż. Maria KAMIŃSKA – członek prezydium
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁAPKO – członek prezydium
Politechnika Białostocka
Mgr inż. Jan PIEKARSKI – członek prezydium
Dr inż. Andrzej KMITA – sekretarz
Politechnika Wrocławska


Prezydium Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA (członek KILiW) – przewodnicząca
Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI, prof. PW – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska, filia w Płocku
Dr hab. inż. Elżbieta RADZISZEWSKA-ZIELINA (członek KILiW) – sekretarz
Politechnika Krakowska

Prezydium Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Jan KUBIK (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Opolska
Dr inż. Marcin KONIRCZYK – sekretarz
Politechnika Łódzka

Prezydium Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Dr hab. inż. Stanisław GACA, Prof. PK – przewodniczący
Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ – z-ca przewodniczącego
Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Danuta BRYJA, prof. PWr – z-ca przewodniczącego
Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Piotr RADZISZEWSKI – z-ca przewodniczącego
Politechnika Warszawska
Dr inż. Mariusz KIEĆ – sekretarz
Politechnika Krakowska

Prezydium Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI, prof. IBW (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Dr inż. Paweł FALACIŃSKI – sekretarz
Politechnika Warszawska

Prezydium Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN
w kadencji 2015-2018

dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT (członek KILiW) – przewodnicząca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Jan DEJA – wiceprzewodniczący
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Andrzej GARBACZ, prof. PW – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA – wiceprzewodniczący
Politechnika Wrocławska
Dr inż. Tomasz TRACZ – sekretarz
Politechnika Krakowska

Prezydium Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI(członek KILiW)  – wiceprzewodniczący
Politechnika Krakowska
Dr inż. Wiktor TREICHEL – sekretarz naukowy
Politechnika Warszawska

Prezydium Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

vacat – przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Ryszard COUFAL – wiceprzewodniczący
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
Dr inż. Rafał OSSOWSKI – sekretarz
Politechnika Gdańska

Prezydium Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN
w kadenacji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Wojciech GILEWSKI prof. PW (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Adam GLEMA prof. PP – sekretarz
Politechnika Poznańska

Prezydium Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji  KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Bernard ZAWADA prof. PW – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Edward PRZYDRÓŻNY – wiceprzewodniczący
Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Tomasz MRÓZ prof. PP – sekretarz
Politechnika Poznańska