Prezydium Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI (czlonekKILiW) – przewodniczący
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Marian GWOŹDŹ – wiceprzewodniczący
Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI - członek prezydium
Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ – członek prezydium
Uniwersytet Zielonogórski
Mgr inż. Ewa SUPERNAK – sekretarz
Politechnika Gdańska

Prezydium Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN
w kadencji 2011-2014


Prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew JANKOWSKI- członek prezydium
Prof. dr hab. inż. Maria KAMIŃSKA - członek prezydium
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁAPKO - członek prezydium
Politechnika Białostocka
Mgr inż. Jan PIEKARSKI - członek prezydium
Dr inż. Andrzej KMITA - sekretarz
Politechnika Wrocławska


Prezydium Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KASPROWICZ (członek KILiW) – przewodniczący
Wojkowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI (członek KILiW)

Prezydium Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Jan KUBIK (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Opolska
Dr inż. Marcin KONIRCZYK – sekretarz
Politechnika Łódzka

Prezydium Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Dr hab. inż. Stanisław GACA, Prof. PK – przewodniczący
Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ – wiceprzewodniczący
Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Władysław KOC – wiceprzewodniczący
Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Dariusz SYBILSKI – wiceprzewodniczący
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dr hab. inż. Jan KEMPA, Prof. UTP – sekretarz
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Prezydium Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK – wiceprzewodniczący
Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Krzysztof PARYLAK, prof. PWr – wiceprzewodniczący
Politechnika Wrocławska
Dr inż. Paweł POPIELSKI – sekretarz
Politechnika Warszawska

Prezydium Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Paweł ŁUKOWSKI, prof. PW – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Zbigniew RUSIN, prof. PŚk. – wiceprzewodniczący
Politechnika Świętokrzyska
Dr inż. Michał WÓJTOWICZ – sekretarz
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Prezydium Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Andrzej KOTOWSKI  – wiceprzewodniczący
Politechnika Wrocławska
Dr inż. Wiktor TREICHEL – sekretarz naukowy
Politechnika Warszawska

Prezydium Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr inż. inż. Zbigniew SIKORA (członek KILiW) – przewodniczący,
Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Ryszard COUFAL – wiceprzewodniczący
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
Dr inż. Rafał OSSOWSKI – sekretarz
Politechnika Gdańska

Prezydium Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN
w kadenacji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Wojciech GILEWSKI prof. PW (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Adam GLEMA prof. PP – Sekretarz
Politechnika Poznańska

Prezydium Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji  KILiW PAN
w kadencji 2011-2014

Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK (członek KILiW) – przewodniczący
Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Bernard ZAWADA prof. PW – wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Edward PRZYDRÓŻNY – wiceprzewodniczący
Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Tomasz MRÓZ prof. PP– sekretarz
Politechnika Poznańska